Đọc Truyện Online
[ Ma Giới ] Long Cùng Tinh Linh Vương

[ Ma Giới ] Long Cùng Tinh Linh Vương

Tên Gốc : [魔戒]龙与精灵王
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Buổi Lễ Long Trọng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 83 chương phiên ngoại: tiểu Diệp tử khổ cực một ngày( nửa chương )
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《[ Ma giới ] long cùng tinh linh vương》 là buổi lễ long trọng chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới [ ma giới ] long cùng tinh linh vương chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu [ ma giới ] long cùng tinh linh vương bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ [ ma giới ] long cùng tinh linh vương độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50