Đọc Truyện Online
[ Nhanh Xuyên ] Rượu Độc Xuyên Ruột Sau Đó

[ Nhanh Xuyên ] Rượu Độc Xuyên Ruột Sau Đó

Tên Gốc : [快穿]毒酒穿肠之后
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Nho Cây Giống
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 54 chương hiện thế: sinh cùng tình cùng thân thế
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《[ Nhanh xuyên ] rượu độc xuyên ruột sau đó》 là nho cây giống chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới [ nhanh xuyên ] rượu độc xuyên ruột sau đó chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu [ nhanh xuyên ] rượu độc xuyên ruột sau đó bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ [ nhanh xuyên ] rượu độc xuyên ruột sau đó độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50