Đọc Truyện Online
[ Xuyên Sách ] Nhân Vật Chính Gốc Nghịch Tập

[ Xuyên Sách ] Nhân Vật Chính Gốc Nghịch Tập

Tên Gốc : [穿书]原主角的逆袭
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Tai Nghe Làm Thật
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 43 chương gió nổi mây phun lúc( mười lăm)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《[ Xuyên sách ] nhân vật chính gốc nghịch tập》 là tai nghe làm thật chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới [ xuyên sách ] nhân vật chính gốc nghịch tập chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu [ xuyên sách ] nhân vật chính gốc nghịch tập bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ [ xuyên sách ] nhân vật chính gốc nghịch tập độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50