Đọc Truyện Online
10 Vạn Cái Khắc Kim Lý Do

10 Vạn Cái Khắc Kim Lý Do

Tên Gốc : 十万个氪金的理由
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Mực Linh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1775 chương ta làm đại lão những năm kia( toàn văn xong)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập thêm, vào trò chơi thể nghiệm sư hố, mệt gần chết không bao nhiêu tiền, dự định làm xong cuối cùng một phiếu liền thoát hố. Kết quả hố không có lui được, ngược lại vào càng lớn hố...... Linh Quỳnh: nhớ năm đó ta cũng mỗi ngày tại mấy trăm bằng phẳng trên giường lớn tỉnh lại...
Danh sách chương
    • 1 - 50