Đọc Truyện Online
Ai Ta Đao Đâu?

Ai Ta Đao Đâu?

Tên Gốc : 哎我刀呢?
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Quả Cam Mưa
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 112. Phiên ngoại: một chút Tiểu Điềm ngạnh· xong
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Ai ta đao đâu? 》 Là quả cam mưa chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới ai ta đao đâu? Chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu ai ta đao đâu? Bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ ai ta đao đâu? Độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50