Đọc Truyện Online
Bá Thích: Tà Đế Lười Biếng Phi

Bá Thích: Tà Đế Lười Biếng Phi

Tên Gốc : 霸爱:邪帝的慵懒妃
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Nhạt Tịch
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Lời cuối sách phiên ngoại: thứ 6 chương lưu hoa đào
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Bá thích: tà đế lười biếng phi》 là nhạt tịch chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới bá thích: tà đế lười biếng phi chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu bá thích: tà đế lười biếng phi bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ bá thích: tà đế lười biếng phi độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50