Đọc Truyện Online
Bái Kiến Giáo Chủ Đại Nhân

Bái Kiến Giáo Chủ Đại Nhân

Tên Gốc : 拜见教主大人
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Phong Tháng Bảy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại -- năm mươi năm phía sau
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ngoài ý muốn bỏ mình, sở thôi phát hiện mình vậy mà xuyên qua đến rồi thế giới trò chơi《 giang hồ lớn》 ở trong, trở thành trong trò chơi còn không có lớn lên, trang thứ ba lớn nhất BOSS, Côn Luân giáo chủ! 《 Giang hồ lớn》 ở trong dung hội vô số võ hiệp bối cảnh, có đông...
Danh sách chương
    • 1 - 50