Đọc Truyện Online
Bái Sư Bát Giới

Bái Sư Bát Giới

Tên Gốc : 拜师八戒
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Đại Mộng Khóc
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 668 chương Đại Hắc Thiên
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trùng sinh đến Tây Du thế giới Cao Lão Trang, thành công bái Trư Bát Giới vi sư, nhân vật chính trở thành Trư Bát Giới đồ đệ, Tôn Ngộ Không sư chất. Nhìn nhân vật chính như thế nào vẫy vùng Tây Du thế giới.
Danh sách chương
    • 1 - 50