Đọc Truyện Online
Bán Tiên

Bán Tiên

Tên Gốc : 半仙
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Vọt Ngàn Sầu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1153: ngây thơ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thâm sơn có đạo quán, hương hỏa sớm tàn lụi. Bỉ nhân bất tài, tuổi vừa mới mười chín, từ nhỏ chính là một cái đạo sĩ, bên trên có sư huynh mười mấy vị, phía dưới chỉ còn lại nhỏ nhất, tục xưng quan môn đệ tử. Sư môn nghèo quá, các sư huynh khó nhịn kham khổ, Hạnh chưởng môn sư tôn rộng rãi, tùy ý chúng sư...
Danh sách chương
    • 1 - 50