Đọc Truyện Online
Bắt Đầu Đánh Dấu Một Cái Lữ Phụng Tiên

Bắt Đầu Đánh Dấu Một Cái Lữ Phụng Tiên

Tên Gốc : 开局签到一个吕奉先
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Màn Sáu Thiếu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 457 chương trẫm hy vọng, Đông xưởng các ngươi có thể đem bọn hắn nhất cử diệt trừ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Nơi này có tam quốc đệ nhất chiến thần “Lữ Bố”.    Nơi này có thiên hạ đệ nhất hán công “tào đốc chủ”.    Nơi này có hỏa thiêu Xích Bích Giang Đông“đẹp chu lang”.    Nơi này có ô sông tự vẫn bá vương“Hạng Vũ.”   ......    Đây là một cái phong vân hội tụ, quần thần nở rộ dị thế.    Chu thần mở to mắt, nhìn xem thủ hạ chính là cả triều văn võ, rống to, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, đều là trẫm chi giang sơn.    Ai không phục, cho trẫm đứng ra......
Danh sách chương
    • 1 - 50