Đọc Truyện Online
Bất Diệt Bá Thể Quyết

Bất Diệt Bá Thể Quyết

Tên Gốc : 不灭霸体诀
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tám Dị
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4378 chương thái cổ hồng mông thụ( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hèn mọn thiếu niên, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu bất diệt Bá thể quyết, nắm giữ hậu thiên giác tỉnh huyết mạch năng lực. Người khác một đời chỉ có thể thức tỉnh một loại huyết mạch, mà hắn lại có thể thức tỉnh 10 cái, trăm cái, còn có thể tùy ý dung hợp, cuối cùng đúc thành bất diệt Bá thể! Ta lấy xác phàm đúc Bá thể, một tay che trời trấn thế gian! Chín cực Thánh thể? Hoang Thiên cổ thể? Thái Thượng Vương Thể? Mặc cho ngươi thể chất cử thế vô song, lại sao địch ta bất diệt Bá thể!
Danh sách chương
    • 1 - 50