Đọc Truyện Online
Bắt Quỷ Cũng Là Sáo Lộ

Bắt Quỷ Cũng Là Sáo Lộ

Tên Gốc : 捉鬼都是套路
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hấp Muối Ốc Sên
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 27: bởi vì nói nhảm cho nên đáng chết
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Ta chưa chắc là có tiền nhất, ta chưa chắc là tiêu sái nhất, ta chưa chắc là ưu tú nhất...... Mọi người tốt, ta là ngụy bích!” Quyển sách lại tên《 một người trang bức》, 《 bắt quỷ sáo lộ vương》 vân vân vân vân, tóm lại, bắt quỷ nhiều sáo lộ, lại đi lại cẩn thận! Cuốn sách này chính là bản thân thử nghiệm chi tác, bên trong nước rất sâu, tác giả thực tình khuyến cáo: cấm xuống sông tắm rửa!!!
Danh sách chương
    • 1 - 50