Đọc Truyện Online
Bị Nghe Lén Tiếng Lòng Phía Sau Ta Trở Thành Triều Đình Đoàn Sủng

Bị Nghe Lén Tiếng Lòng Phía Sau Ta Trở Thành Triều Đình Đoàn Sủng

Tên Gốc : 被偷听心声后我成了朝廷团宠
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Sáp Mật
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 432 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
【 Cả triều văn võ độc tâm nữ cường sảng văn】 hệ thống náo mất tích liên lạc không được, bị hệ thống ném tới cướp quyền cổ đại mộc nam gấm quyết định bày nát vụn. Nên ăn thì ăn, nên uống liền 2w0-159022
Danh sách chương
    • 1 - 50