Đọc Truyện Online
Bia Bá Thương Vũ

Bia Bá Thương Vũ

Tên Gốc : 碑霸苍宇
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Phố Xá Sầm Uất An Bình
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 155: một trận chiến chấn càn khôn
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Liên quan tới bia bá thương vũ:    ta bản vắng lặng, lại bị lưu tinh đánh trúng xuyên qua đến minh côn đại lục.    Ta bản thiên tài, lại bởi vì trong thức hải quái bia mà trắc không ra võ phách    ta vốn không ý tranh hùng, lại bị đủ loại âm mưu dương mưu cuốn vào trong đó    ta không cam lòng tại bị lợi dụng, thế là đủ loại phản kháng xuất hiện    ta không muốn thành lập 11, nhưng bạn gái cũng nên có mấy cái    lại nhìn ta như thế nào cùng người chiến, cùng trời chiến,    ta tồn tại chỉ vì thủ hộ ngươi.....   ...
Danh sách chương
    • 1 - 50