Đọc Truyện Online
Cận Thân Võ Thần Tại Đô Thị

Cận Thân Võ Thần Tại Đô Thị

Tên Gốc : 近身武神在都市
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lang Gia Người Rảnh Rỗi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 525. Vu cổ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tiên thiên phía dưới, hậu thiên như cẩu, mười hai huyền môn, nhân trung chi đỉnh.    Thiếu niên thần bí, xuất sư xuống núi, kịch võ hoa đều, y lộ thông thiên.    Quyền đả Cẩu thiếu gia ác bá, chân đá kiêu hùng quyền thần, trong lúc nói cười, mỹ nữ tận khom lưng.    Giang sơn nơi tay ta không nhìn, muôn tía nghìn hồng lấy về nhà!
Danh sách chương
    • 1 - 50