Đọc Truyện Online
Cảng Đảo: Đừng Sợ, Ta Thực Sự Là Người Tốt

Cảng Đảo: Đừng Sợ, Ta Thực Sự Là Người Tốt

Tên Gốc : 港岛:别怕,我真是好人
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Quỷ Tử Tiên Sinh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 183 chương lần đầu đọ sức thu hoạch, khích bác ly gián
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thân là mười thế thiện nhân quan thành quý, chỉ cần đạo người hướng thiện, làm đang lúc sinh ý, liền có thể đại phú đại quý, gặp dữ hóa lành. Nhưng hắn xuyên qua đến rồi cảng đảo( cướp quyền)( 2w0-163249
Danh sách chương
    • 1 - 50