Đọc Truyện Online
Cầu Tiên

Cầu Tiên

Tên Gốc : 逑仙
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Cá Lựa Chọn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tại tu chân giới thu được một thanh thượng phẩm linh kiếm sau đó, từ đây phế vật nguyệt ngấn đi lên cực hạn yêu nghiệt tu chân đường đi! Cao thâm tu hành pháp quyết, tuyệt diệu làm ruộng thủ pháp, đứng đầu luyện đan kỹ năng...... Từng cái tinh thông.    Vốn cho rằng phủ thêm ngoại quải có thể vấn đỉnh kiếm đạo, một bước thành tiên.    Không nghĩ tới thành tiên kết quả là vẫn phải là trở về thực linh chủng ruộng, tiểu gia hỏa chịu đói lăn lộn đầy đất không thể trêu vào, vì sao tên kia một mặt con buôn cũng muốn ăn nàng uống nàng?   ...
Danh sách chương
    • 1 - 50