Đọc Truyện Online
Chấp Chưởng Xạ Điêu

Chấp Chưởng Xạ Điêu

Tên Gốc : 执掌射雕
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Tìm Một Xó Xỉnh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Tồn cảo
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trong giang hồ, khó khăn nhất trộm đồ vật, là cái gì?    Là tâm!    Võ lâm chí tôn? Vương đồ hùng bá? Bất quá phù vân mà thôi...    Kim sách đếm cuốn, lại nhìn thiếu chủ Âu Dương Khắc, vì ngươi đạo tẫn một bộ giang hồ tiêu dao lộ;   PS: xó xỉnh đã bản hoàn tất hai bộ đồng nhân,, nhân phẩm có thể tin, hoan nghênh vào hố, bao đào bao chôn!
Danh sách chương
    • 1 - 50