Đọc Truyện Online
Chí Tôn Chủ Bá

Chí Tôn Chủ Bá

Tên Gốc : 至尊主播
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Con Thỏ Tới
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 1240 Chương đại kết cục( hết trọn bộ)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Chí tôn chủ bá》 là con thỏ tới chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới chí tôn chủ bá chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu chí tôn chủ bá bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ chí tôn chủ bá độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50