Đọc Truyện Online
Chia Tay Mới Nói Thích

Chia Tay Mới Nói Thích

Tên Gốc : 分手才说爱
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Mộ Lưu Quang
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : RememberDarling Phía dưới
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đối với nàng mà nói, hắn xa không thể chạm; với hắn mà nói, nàng không có ý nghĩa. Ban ngày làm hắn phụ tá đặc biệt, không rõ chi tiết, phụ trách công tác của hắn an bài; buổi tối bị hắn kim ốc tàng kiều, cam tâm tình nguyện làm hắn tình nhân. Làm mới trợ lý xuất hiện, bệnh của phụ thân trọng chờ đợi, nàng bỗng nhiên dao động kiên trì chờ đi xuống quyết tâm. Chỉ là, khi nàng đưa ra từ chức đi kết hôn thỉnh cầu lúc, hết thảy đều lộn xộn! -- Tình tiết hư cấu, xin chớ bắt chước
Danh sách chương
    • 1 - 50