Đọc Truyện Online
Chinh Phục Giả Uy Liêm Đại Đế

Chinh Phục Giả Uy Liêm Đại Đế

Tên Gốc : 征服者威廉大帝
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Uy Liêm Đức Normandy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 749 chương không có hoàng đế thần la đế quốc
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thiên triều linh hồn trùng sinh Normandy công tước chinh phục giả uy liêm, Anh lịch sử đem từ đây khác biệt. Burgundy công tước chi tử Tạp Y, sao như công tước, Pháp Vương Henry một thế, nguời xưng tội Edward, anh vương Harold|Cáp La Đức, Na Uy quốc vương a Lahr đức tam thế, Đan Mạch vương quốc, [Thần Thánh La Mã] đế quốc, Tây Ban Nha...... Tất cả những điều này đều sẽ bị chinh phục giả uy liêm chinh phục, song sư tử kỳ chắc chắn cắm đầy Châu Âu đại địa.
Danh sách chương
    • 1 - 50