Đọc Truyện Online
Chủ Thần Nhậm Chức Giả

Chủ Thần Nhậm Chức Giả

Tên Gốc : 主神就职者
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Một Kẻ Người
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 4: chủ thần thực tập sinh bước đầu tiên
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Gặp phải“tốt nghiệp tức thất nghiệp” Lý Bình sao, ngoài ý muốn nhận được một phong chủ thần nhậm chức thư thông báo:   “ngươi nghĩ biết sinh mạng ý nghĩa sao? Ngươi nghĩ chân chính sống sót sao?”   “Không muốn, chủ thần lương tạm bao nhiêu? Có năm hiểm một kim sao? Có tích công hiệu tiền thưởng sao?”--by Lý Bình sao
Danh sách chương
    • 1 - 50