Đọc Truyện Online
Chúng Mỹ Nhân, Ta Là Thẳng Nam!

Chúng Mỹ Nhân, Ta Là Thẳng Nam!

Tên Gốc : 美人们,我是直男!
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Mỏng Nại
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 47 chương đại kết cục đếm ngược
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Chúng mỹ nhân, ta là thẳng nam! 》 Là mỏng nại chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới chúng mỹ nhân, ta là thẳng nam! Chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu chúng mỹ nhân, ta là thẳng nam! Bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ chúng mỹ nhân, ta là thẳng nam! Độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50