Đọc Truyện Online
Chưởng Rõ Ràng

Chưởng Rõ Ràng

Tên Gốc : 掌清
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Leidewen
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 99 chương kính nhờ!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hiện đại thục nữ lang thanh dư không có ý định xuyên qua trở thành Hàm Phong sau đó nữu hỗ lộc thanh dư, cùng tương lai lão phật gia Từ Hi cùng thời kỳ tuyển tú, nhìn một cái bình thường chật kín người thứ nữ, như thế nào tại vãn thanh sóng quỷ chính trị hình thái phía dưới, từ tuyển tú lên, vào cung vì tần tám tháng trở thành hoàng hậu. Đỡ tá Hàm Phong ngăn cơn sóng dữ!
Danh sách chương
    • 1 - 50