Đọc Truyện Online
Chuyển Kiếp Cũng Không Nhất Định Làm Thổ Hào

Chuyển Kiếp Cũng Không Nhất Định Làm Thổ Hào

Tên Gốc : 穿越了也不一定当土豪
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Thiên Ngôn Tiêu Chớ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 175: quái bệnh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chuyển kiếp không nhất định làm thổ hào, làm thổ hào cũng không chắc chắn có thể hưởng thanh phúc, Mary Sue cho tới bây giờ đều chỉ xuất hiện ở hàng xóm cách vách hài tử trên thân, con đường của mình vẫn là chỉ có thể tự đi.
Danh sách chương
    • 1 - 50