Đọc Truyện Online
Close Combat Binh Tại Đô Thị

Close Combat Binh Tại Đô Thị

Tên Gốc : 近身战兵在都市
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Đẹp Thạch
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1113: đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đặc công binh vương buông xuống đô thị, ngang dọc hoa đều, liệp diễm quần phương! Ngươi muốn trang bức? Cút nhanh lên, không phải vậy đánh thành đầu heo! Cái gì Triệu Nhật Thiên, cái gì Diệp Lương Thần, ca ca mới là trang bức đại vương! Lại nhìn binh vương Trần Phi, như thế nào rong ruổi trang bức giới, quát tháo hoa đều!
Danh sách chương
    • 1 - 50