Đọc Truyện Online
Comic Thế Giới Đạo Sĩ

Comic Thế Giới Đạo Sĩ

Tên Gốc : 美漫世界的道士
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Hoàng Lương Ngu Công
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 21: quay về
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đan lô điều khảm ly, bồ đoàn ngộ âm dương. Làm một cái đạo sĩ bước vào Marvel thế giới, chắc chắn đảo loạn một thời đại. Lệ quỷ âm thần, ngũ quỷ vận chuyển thuật; luyện đan tìm đạo, tam vị chân hỏa lên.
Danh sách chương
    • 1 - 50