Đọc Truyện Online
Cốt Tế Thành

Cốt Tế Thành

Tên Gốc : 骨祭城
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Này Quên
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Lưu vân thanh tháp cùng Vũ Điệp băng tinh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trên Địa Cầu bán nhà gã sai vặt tần múa dương trong lúc vô tình xuyên qua đến Tùy Đường thời kỳ một tòa trải rộng bạch cốt thành trì, dùng bạch cốt tế tự thiên hạ, từ đó mở ra nó trở thành Tùy Đường một đời bất động sản ông trùm hành trình. Tần múa dương: “thành này là ta mở, lâu này là ta nắp, muốn từ đây qua, phòng mua lại.”“Ca làm là tiêu thụ, bình đẳng giao dịch, cũng không phải ép mua ép bán.” Người qua đường: “không phải ép mua ép bán? Vậy ngươi đem gác ở trên cổ ta đao lấy ra a!”
Danh sách chương
    • 1 - 50