Đọc Truyện Online
Cực Đạo Cả Ngày Ma

Cực Đạo Cả Ngày Ma

Tên Gốc : 极道成天魔
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Vẹt Duyên
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 45: Ba Xà đại vương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma, tiên ma chỉ ở trong một ý niệm. Thế gian yêu ma ngang ngược, khi có người cầm ba thước cương đao, dẹp yên thiên địa.
Danh sách chương
    • 1 - 50