Đọc Truyện Online
Cực Phẩm Song Đồng

Cực Phẩm Song Đồng

Tên Gốc : 极品双瞳
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tiêu Tương Công Tử
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 2798. Kết thúc, Tiêu Tương lời muốn nói đều ở nơi này (4)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một lần tình cờ tai nạn xe cộ nhường một cái học tập đứa đần dương hạo có một đôi cực phẩm song đồng!    Bạch nhãn thấu thị hết thảy, khảo thí gian lận có hay không! Thấu thị sờ thưởng có hay không! Đánh cược ngọc kiếm tiền có hay không! Hèn mọn nhìn trộm có hay không! Khục, cái này đương nhiên không có, dương hạo có nhân vật chính quang hoàn nơi tay không cần làm loại này chuyện hạ lưu!
Danh sách chương
    • 1 - 50