Đọc Truyện Online
Cực Phẩm Thấu Thị Thần Y

Cực Phẩm Thấu Thị Thần Y

Tên Gốc : 极品透视神医
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Cây Đáy Vực
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 549 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thanh niên bình thường sở rừng, nắm giữ cực phẩm thấu thị, đi lên siêu cấp bác sĩ, không có không nhìn ra tật bệnh, không có giải quyết không được mỹ nữ......
Danh sách chương
    • 1 - 50