Đọc Truyện Online
Cực Phẩm Y Thần

Cực Phẩm Y Thần

Tên Gốc : 极品医神
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Say Nằm Tần Hoài
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 853 chương: 713 không phải kết cục kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một cái vệ trường học tốt nghiệp, bởi vì nhân phẩm đại bạo phát, tại gặp sét đánh thời điểm, bị cắm vào không gian vị thứ hai mặt vạn năng Memory, sáng tạo ra hắn đã gặp qua là không quên được siêu cường ký ức, hơn nữa bởi vì vạn năng Memory bản thân ý thức năng lực, để cho thuận buồm xuôi gió, tại y học giới trở thành một tên chỉ có vệ trường học bằng tốt nghiệp toàn năng bác sĩ, chữa khỏi trăm bệnh YY chi tác, vì ngươi giảng thuật không cùng một dạng bác sĩ lịch trình, không cùng một dạng chỗ làm việc sinh hoạt.
Danh sách chương
    • 1 - 50