Đọc Truyện Online
Cười Vang Valoran

Cười Vang Valoran

Tên Gốc : 爆笑瓦罗兰
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ảnh Ám Song Đao
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 6: tiện tay là một loại bệnh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Làm bỗng dưng một ngày ngươi thu đến một phong email, trên đó viết“Chiến Tranh Học Viện thư mời”, nội dung là Chiến Tranh Học Viện mời ngươi, làm một mới anh hùng đi chiến đấu, ngươi nghĩ như thế nào?    Lệ Hải thu đến điện thư phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, dù sao ai cũng không nghĩ bị ngược đi! Nếu như nói làm siêu cấp binh, rất không có ý tứ. Hơn nữa như thế không có phẩm trò đùa quái đản, còn đi Valoran? Ngươi như thế nào không lên trời?    Nhưng nếu như có thể tùy tiện chọn một cái sư phụ, còn có thể cân nhắc, Lệ Hải cũng không biết là vì cái gì, cứ như vậy hồi phục một phong bưu kiện, thế là...
Danh sách chương
    • 1 - 50