Đọc Truyện Online
Cương Quân Lệnh

Cương Quân Lệnh

Tên Gốc : 僵君令
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Ngao Thiếu Bảo
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 51 lời nói: yêu thần chúc
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Ma kính a ma kính, ta muốn như thế nào thoát khỏi độc thân cẩu?”“Phong ấn tay phải của ngươi......”“Đó không phải là triệt để không có bằng hữu?”“Vậy thì đi chết” người đều nói trắng ra càng có kinh hỉ, từng cái cố sự đều ở đây xuyên qua sau khi thành công triển khai, nhưng nếu như xuyên qua không thành công đâu? Sinh viên lăng vân, đương đại một cái SARS hình học sinh đạo sĩ, xem bói xem tướng tinh thông mọi thứ, cuối cùng cuối cùng được như nguyện tiến hành thay đổi cuộc sống xuyên qua, tiếp đó thất bại. Biến thành cương thi, cố sự còn chưa bắt đầu, đánh rắm? Vẫn là có khác sinh cơ?
Danh sách chương
    • 1 - 50