Đọc Truyện Online
Cửu Thiên Tu Linh

Cửu Thiên Tu Linh

Tên Gốc : 九天修灵
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Hoa Lộ Mười Ba
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thiếu niên dị thế thiên lôi tiễn đưa, diệu gặp ẩn giả chớ thần tiên. Theo thầy học nghệ trong nội tâm khiêm, thoát dĩnh cầm trúc đẫm máu chiến. Chung tình áo vàng tiếu giai nhân, thanh mai trúc mã hồi nhỏ bạn. Trảm gai khoác cức phương ra mắt, gì nại dị giấu mình liên quan. Khó phân tông phái tất cả dòm ngó, anh tư ngự điêu đem sóng lật. Linh thú tập kích hồn vị mở, khinh thường quần hùng nước mắt phương đánh. Tuy có chí khí hướng lăng vân, lòng tràn đầy hổ thẹn đối với tĩnh nghiên. Chỉ đợi gạt mây thấy được ngày, cùng ngươi tu linh tại cửu thiên!
Danh sách chương
    • 1 - 50