Đọc Truyện Online
Dạ Lang

Dạ Lang

Tên Gốc : 夜狼
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Hồng Muối
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 08 chương lần đầu tiên sóng vai
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Dạ lang》 là hồng muối chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới dạ lang chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu dạ lang bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ dạ lang độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50