Đại Đường: Quỷ Cốc Truyền Nhân, Khai Cục Cứu Lý Thế Dân

Đại Đường: Quỷ Cốc Truyền Nhân, Khai Cục Cứu Lý Thế Dân

Tên Gốc : 大唐:鬼谷传人,开局救了李世民
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả : Mạc Mài Mực
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 56 chương là ta
Cập Nhật : 19:57 07-12
Giới thiệu truyện :
Convert :
Khi đó Trường An, rượu mạnh hào tràng ba phần kiếm khí, bảy phần ánh trăng thêu khẩu vừa phun, nửa cái Thịnh Đường

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Đại Đường: Quỷ Cốc Truyền Nhân, Khai Cục Cứu Lý Thế Dân

TruyenA.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện