Đọc Truyện Online
Đại Minh Đế Quốc Mặt Trời Không Lặn

Đại Minh Đế Quốc Mặt Trời Không Lặn

Giới thiệu truyện :
Hoàng thắng một cái kinh lịch phong phú công khoa sinh tốt nghiệp tiểu chủ, mười mấy năm qua chính mình lập nghiệp khai trương mấy cái nhà xưởng nhỏ, có thành công cũng có thất bại. Vô tình, hắn xuyên qua đến rồi Minh triều những năm cuối.    Hắn sẽ không Bát Cổ văn, sẽ không ngâm thi tác đối, không biết cưỡi ngựa bắn tên. Nhưng mà hắn có dẫn đầu Đại Minh người gần bốn trăm năm kiến thức.    Còn cưỡi động vật đi đánh trận, quá không an toàn, chúng ta lôi kéo bọc thép xe ngựa bốn bánh đi nghiền ép xây nô.    Còn cần hỏa thuyền vây quanh chiến hạm địch, quá quê mùa ba ba, chúng ta mở ra trang bị tuyến thân pháo bọc thép chiến thuyền đi phá huỷ tây di.    Còn bắn cung bắn tên tới công kích từ xa, quá lạc hậu, chúng ta mang đến bước pháo hiệp đồng dùng toại phát rãnh nòng súng thương đi sáng tạo mặt trời không lặn văn minh.
Danh sách chương
    • 1 - 50