Đọc Truyện Online
Đại Minh Duy Tân

Đại Minh Duy Tân

Tên Gốc : 大明维新
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Lông Vũ Rơi Phàm Tâm
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 9: mới hoả pháo
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sinh hoạt là mới, triều đình là mới, quân đội cũng là mới. Liêu Đông là mới, kinh sư là mới, Giang Nam cũng là mới. Kinh tế là mới, tư tưởng là mới, xã hội cũng là mới. Đại Minh, là mới tinh, từ 1643 năm thái tử chu từ lãng sau khi thức tỉnh bắt đầu.
Danh sách chương
    • 1 - 50