Đọc Truyện Online
Đại Tu Chân Thời Đại

Đại Tu Chân Thời Đại

Tên Gốc : 大修真时代
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Người Lạ Đi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 133: tiền đặt cược
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
2,136 năm trước, pháp tắc cùng trời quỹ quay về, linh khí tái hiện, toàn bộ thế giới xảy ra kịch biến. Nhân loại từ đó tiến nhập một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, mở ra một cái toàn dân tu chân đại thời đại!    Thà vọng thư, một cái gia cảnh bình thường học sinh cấp ba, bởi vì một cổ quái mộng cảnh, mơ tới chính mình ' kiếp trước ' càng là một vị quát tháo tiên giới cường đại tiên nhân!    Có trong giấc mộng ký ức, hơn nữa lấy được mình tại trong mộng cảnh tu hành vô thượng kiếm đạo bí điển --' cực đạo kiếm điển ', từ đó, thà vọng thư bắt đầu thuế biến, bước lên một đầu phi phàm con đường tu chân......
Danh sách chương
    • 1 - 50