Đọc Truyện Online
Đan Sư Kiếm Tông

Đan Sư Kiếm Tông

Tên Gốc : 丹师剑宗
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Cổ Tòa Nhà
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4980 chương lên mau
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thanh niên nhiệt huyết tay cầm hèn mọn kiếm pháp, luyện đan nghề phụ uy danh hiển hách, có được hậu cung giai lệ ba ngàn, thề trở thành sử thượng biến thái nhất cường bạo đan sư kiếm tông.
Danh sách chương
    • 1 - 50