Đọc Truyện Online
Đánh Dương

Đánh Dương

Tên Gốc : 弹阳
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Anh Hồng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Cường thế báo trước!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hôm nay, quá vẩn đục, ta dục huyết nhiễm tinh không, trảm thi vô số.    Cái này quang, quá loá mắt, ta đem lật tay gạt mây, một ngón tay đánh dương.    Đạp địa ngục mà đến người, đem bước ra một đầu tìm Tiên chi lộ; mất đi quang minh thế giới, đem bắt giữ một đạo ánh rạng đông chi hi.    Thiên chi dương, địa chi nguyệt, lưỡng nghi tranh huy, cửu dương quay về, tuế nguyệt vĩnh trường ca!
Danh sách chương
    • 1 - 50