Đọc Truyện Online
Đạo Sĩ Không Dễ Chọc ( Lại Tên: Giếng Cổ Quan Truyền Kỳ )

Đạo Sĩ Không Dễ Chọc ( Lại Tên: Giếng Cổ Quan Truyền Kỳ )

Tên Gốc : 道士不好惹(又名:古井观传奇)
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Buồn Ngủ Ngủ Không Được
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4499 chương một lần nữa nhặt lên
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chung Nam sơn, thế nhân chỉ biết Chung Nam sơn có Toàn Chân giáo, lại không biết Chung Nam sơn dưới có một tòa đạo quan tan hoang.    Một ngày kia, giếng cổ quan nhân đột nhiên xuất hiện, từ đây danh vang thiên hạ!    Giếng cổ quan duy nhất loại trừ nhóm: 683117908, tiến nhóm cần nghiệm chứng, thỉnh ghi chú ngươi ở đây khốc tượng tên, tiêu phí qua độc giả 10 khối liền có thể xin, cung cấp phía dưới ngươi fan hâm mộ giá trị.
Danh sách chương
    • 1 - 50