Đọc Truyện Online
Đạo Sĩ Không Dễ Chọc

Đạo Sĩ Không Dễ Chọc

Tên Gốc : 道士不好惹
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Buồn Ngủ Ngủ Không Được
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4776 chương đi con đường nào thế giới
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chung Nam sơn, thế nhân chỉ biết Chung Nam sơn có Toàn Chân giáo, lại không biết Chung Nam sơn dưới có một tòa đạo quan tan hoang. Thế nhân chỉ biết mao sơn tốt bắt quỷ, thiên sư sâu sắc tà, dương công không khí hội nghị thủy, lại không biết giếng cổ quan người tối hiểu thiên đạo. Một ngày kia, giếng cổ quan nhân hoành không...
Danh sách chương
    • 1 - 50