Đọc Truyện Online
Đào Vận Binh Vương Hỗn Hoa Đều

Đào Vận Binh Vương Hỗn Hoa Đều

Tên Gốc : 桃运兵王混花都
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Phương Hận Muộn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 296 chương triển vọng( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đơn giản thô bạo là ca hành vi nghệ thuật! Không phục thì làm là ca thái độ sinh hoạt! Đầu có thể đứt! Máu có thể chảy! Nhưng ca đều không nỡ khi dễ nữ nhân, sao có thể để người khác khi dễ? Không phục? Khai kiền! Đỉnh phong binh vương quay về đô thị, lại gặp nghèo túng tuyệt sắc nữ tổng giám đốc!...
Danh sách chương
    • 1 - 50