Đọc Truyện Online
Dắt 2 Quỷ

Dắt 2 Quỷ

Tên Gốc : 遛2鬼
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bánh Bơ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 100. Phiên ngoại( 6)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
A bảo có một truyền thuyết cấp tình nhân, có tiền, một lòng, nhan trị cao, giá trị vũ lực cao hơn, khuyết điểm duy nhất là tinh thần trách nhiệm đặc biệt mạnh, đối với đồ tử đồ tôn việc học đặc biệt nắm chặt!   emmmm......    A bảo chính là cái kia bị bắt đồ tôn.    Không thấy quên 《 dắt quỷ》 đều chớ quan hệ, ta nhớ được cũng không nhiều, làm mới văn xem đi.   PS: Không phải chơi ác văn, bài này tác giả cùng bên cạnh《 không bỏ rơi được keo kiệt bạn trai》 không phải cùng là một người cách.   PS: Cảm tạ tiểu sư muội hỗ trợ chỉnh lý thiết lập. Cảm tạ phong phong vẽ trang bìa.
Danh sách chương
    • 1 - 50