Đọc Truyện Online
Đấu La: Bắt Được Nữ Thần, Từ Tuyệt Thế Đường Môn Bắt Đầu

Đấu La: Bắt Được Nữ Thần, Từ Tuyệt Thế Đường Môn Bắt Đầu

Tên Gốc : 斗罗:俘获女神,从绝世唐门开始
Thể loại : Con Gái
Tác Giả : 鞪 Mộ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 681 chương lạnh như như, cũng rất tốt a
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đã có bạo kiểu gần 300 vạn chữ《 từ Đấu La bắt đầu bắt được nữ thần》, cao đính vượt mười ngàn tinh phẩm《 đấu la đại lục chi bắt đầu đánh dấu Diễm Linh Cơ》, thực lực cam đoan! Ngàn nhiên xuyên 2w0-147816
Danh sách chương
    • 1 - 50