Đọc Truyện Online
Đế Bá

Đế Bá

Tên Gốc : 帝霸
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Giết Tới Thương Khung
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 7196 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đây là thực lực vi tôn thời đại, là một cái cấp bậc sâm nghiêm chỉ có cường giả có thể sống lưu thời đại. Cường giả mới có tư cách để người khác tuân thủ mình giới luật, cũng chỉ có cường giả, mọi người mới hội tâm cam tình nguyện theo lệnh mà làm. Quyển sách chế độ đẳng cấp: bá giả, bá sư, đại bá sư, bá linh, bá vương, Phách Hoàng, bá tông, bá tiên, bá tôn, bá đế.
Danh sách chương
    • 1 - 50