Đọc Truyện Online
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến

Địa Sát Thất Thập Nhị Biến

Tên Gốc : 地煞七十二变
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Tế Tửu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 62: giải thù oán( bên trên)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Địa sát bảy mươi hai cách biến hóa, mỗi một cách biến hóa, chính là một hạng thần thông. Một bản thần kỳ hoàng xác sách đem lý Trường An đưa về cổ đại thế giới, mỗi chém giết một cái yêu ma, liền thu được một hạng thần thông.    Mặt nạ quỷ, Cương Thi Vương, nhện ma...... Từng cái yêu ma té ở dưới kiếm của hắn.    Thông u, kiếm thuật, chém yêu...... Từng mục một thần thông từ trong sách thu được.    Khi hắn tru diệt bách quỷ, rút kiếm tứ phương, mới phát hiện đây hết thảy bất quá là cuồn cuộn đại triều phía trước một cái nho nhỏ đầu sóng.
Danh sách chương
    • 1 - 50