Đọc Truyện Online
Điểm Thiên Đăng

Điểm Thiên Đăng

Tên Gốc : 点天灯
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Nửa Quỷ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 485: không giới điểm thiên đăng( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ta gọi trần ngũ hành, mười lăm tháng bảy sinh, ngũ hành thiếu ngũ hành.    Dòng chính đốt đèn người, mệnh lý truyền thừa.    Bát quái càn khôn vạn vật sinh, vạn vật không ra mệnh lý bên trong.    Tâm hồn thông thiên mệnh lý tại, tam giới vô chú nhậm ngã hành.    Đến nói một chút, ta những sự tình kia, ta và quỷ khí những sự tình kia.
Danh sách chương
    • 1 - 50